หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 5 รับตรงอิสระ)
ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 5 รับตรงอิสระ)

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2022-06-21 13:22:01


     โค้งสุดท้าย!!!  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 5 รับตรงอิสระ) 

 สาขาที่เปิดรับ

 - สาขาวิชาการบัญชี

 - สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

 - กลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

 **การตลาด

 **ธุรกิจระหว่างประเทศ

 **การบริหารทรัพยากรมนุษย์

 **การเงินการธนาคาร

 **การประกอบการธุรกิจ

 **การจัดการธุรกิจบริการ

สมัครออนไลน์ ฟรี!!!! 

 สมัครได้ที่ https://bit.ly/3NhiU1P

สอบถามเพิ่มเติม https://lin.ee/o8yrfPe

ตั้งแต่บัดนี้ - 24 มิถุนายน  2565

ดาวโหลดเอกสารรายงานตัวและบันทึกประวัตินักศึกษา วันที่ 28-29 มิถุนายน 2565

ชำระค่าธรรมเนียมเข้าศึกษาพร้อมค่าลงทะเบียนเรียน  30 มิถุนายน 3 กรกฎาคม 2565


กันยากร สุจริตเนติการ: ออกแบบกราฟิก/รายงาน

 งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

 www.fms.ssru.ac.th

 www.ssru.ac.th

 #คณะวิทยาการจัดการสวนสุนันทา

 #FMSSSRU

 #คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 #Dek65 #เรียนที่ไหนดี #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา #รอบ5 #รับตรงอิสระ