หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วจก. ประชุมเตรียมความพร้อมนำเสนอความก้าวหน้า การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กลุ่ม KM กับผู้ทรงคุณวุฒิ ครั้งที่ 2
วจก. ประชุมเตรียมความพร้อมนำเสนอความก้าวหน้า การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กลุ่ม KM กับผู้ทรงคุณวุฒิ ครั้งที่ 2

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2022-06-22 15:07:44


            วันที่ 22 มิถุนายน 2565 สมาชิกกลุ่ม Smart FMS คณะวิทยาการจัดการ  จัดประชุมสมาชิกกลุ่มเพื่อเตรียมความพร้อมนำเสนอความก้าวหน้าในดำเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่ม KM ต่อผู้ทรงคุณวุฒิ ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมรวมใจการจัดการ 1 คณะวิทยาการจัดการ  โดยกำหนดการพบผู้ทรงคุณวุฒิ  จะจัดขึ้นในวันที่ 28 มิถุนายน 2565  ในรูปแบบการประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Meetกันยากร สุจริตเนติการ: ถ่ายภาพ/รายงาน

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru

Twitter : @pr_fms_ssru

Youtube : PR. FMS SSRU 

Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#fmsssru #คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา