หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ความรู้สึกในฐานะบัณฑิตป้ายแดงของคณะวิทยาการจัดการ นางสาวบุปผา มุ่งใฝ่ดี
ความรู้สึกในฐานะบัณฑิตป้ายแดงของคณะวิทยาการจัดการ นางสาวบุปผา มุ่งใฝ่ดี

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2022-09-20 12:23:08

      บัณฑิตสาวสวยคนเก่ง    มาพร้อมกับรอยยิ้มหวาน  พ่วงด้วยตำแหน่งดาวสาขาวิชาบริหารธุรกิจ  น้องลุยงานวิชาการ และงานกิจกรรม  ที่เสริมสร้างประสบการณ์อย่างเต็มที่ตลอดระยะเวลา 4 ปี ของการศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัย  วันนี้น้องแฟรี่จะมากล่าวถึงความรู้สึกในฐานะบัณฑิตป้ายแดงของคณะวิทยาการจัดการ

       "รู้สึกมีความภาคภูมิใจและดีใจเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้เรียนจบและเป็นบัณฑิตคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่นี่เหมือนไม่ใช่รั้วมหาวิทยาลัย แต่เปรียบเสมือนรั้วของครอบครัวใหญ่ ตลอดระยะเวลา 4 ปีที่ได้ศึกษามามีความประทับใจเกิดขึ้นในทุกๆวัน ส่วนตัวได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมทั้งการเป็นสโมสรนักศึกษาและพี่รับน้อง การได้ทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆไม่ใช่แค่คณะวิทยาการจัดการ แต่ยังมีเพื่อนต่างคณะอีกมากมาย และมีคนคอยซัพพอร์ตเสมอไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ที่เอาใจใส่ดูแลเป็นอย่างดี บุคลากรเจ้าหน้าที่คอยให้การสนับสนุน ซึ่งทุกอย่างที่เราได้พบเจอในรั้วมหาวิทยาลัยนั้นเป็นประโยชน์กับตัวเราแน่นอนค่ะ ทั้งในด้านการปรับตัวให้เข้ากับสังคม กล้าคิด กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้คือการสะสมประสบการณ์เพื่อนำไปปรับใช้ในปัจจุบันและอนาคตได้ค่ะ"


บุปผา มุ่งใฝ่ดี  (แฟรี่) 

ดาวสาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

บัณฑิตแขนงวิชาการเงินการธนาคาร (รหัส 59)

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ประจำปีพุทธศักราช 2565

กันยากร สุจริตเนติการ: ถ่ายภาพ/ออกแบบกราฟิก/รายงาน

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

#คณะวิทยาการจัดการสวนสุนันทา

#SSRU

#FMSSSRU

#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา