หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สื่อประชาสัมพันธ์แสดงความยินดีกับบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีพุทธศักราช 2565
สื่อประชาสัมพันธ์แสดงความยินดีกับบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีพุทธศักราช 2565

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2022-09-21 11:07:43

"ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต  คณะวิทยาการจัดการทุกคน"

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดรสมศักดิ์ คล้ายสังข์

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

กันยากร สุจริตเนติการ: ออกแบบกราฟิก/รายงาน

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

#คณะวิทยาการจัดการสวนสุนันทา

#SSRU

#FMSSSRU

#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา