หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้บริหาร คณาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีพุทธศักราช 2565
ผู้บริหาร คณาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีพุทธศักราช 2565

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2022-09-21 11:13:42


      วันที่ 10 กันยายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ คล้ายสังข์  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วย รองคณบดีและคณาจารย์ประจำคณะ  เข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีพุทธศักราช  2565  ซึ่งเป็นผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในระหว่างปีการศึกษา พ.ศ. 2560 – 2562  ณ หอประชุมสิริวรปัญญา  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม

               

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ คล้ายสังข์   :ภาพ

กันยากร สุจริตเนติการ: รายงาน

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru

Twitter : @pr_fms_ssru

Youtube : PR. FMS SSRU

Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#คณะวิทยาการจัดการสวนสุนันทา

#SSRU

#FMSSSRU

#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา