หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะวิทยาการจัดการ ลงพื้นที่โรงเรียนจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดประชาสัมพันธ์เชิงรุก เดินหน้ารับสมัครนักศึกษาปี 2566
คณะวิทยาการจัดการ ลงพื้นที่โรงเรียนจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดประชาสัมพันธ์เชิงรุก เดินหน้ารับสมัครนักศึกษาปี 2566

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2022-09-21 12:02:25


         วันที่ 12 กันยายน  2565  คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย อาจารย์ ปิติมนัส  บรรลือ รองคณบดีฝ่ายบริหาร  คณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วยอาจารย์ ดร. ยุทธภูมิ ธนากิจบริสุทธิ์   อาจารย์ประจำสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ   และทีมบุคลากร  ลงพื้นที่โรงเรียนจังหวัดฉะเชิงเทรา  ได้แก่ โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์  และโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร    ดำเนินโครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ตามนโยบายการมุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์เชิงรุกของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ คล้ายสังข์  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ   ในประชาสัมพันธ์ข้อมูล แนะแนวการศึกษาต่อ ในคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อเตรียมความพร้อมการรับสมัครนักศึกษาใหม่  ประจำปี 2566  ซึ่งมีคณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

 


กันยากร สุจริตเนติการ : ถ่ายภาพ/รายงาน

งานประชาสัมพันธ์  คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru
Twitter : @pr_fms_ssru
Youtube : PR. FMS SSRU
Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#คณะวิทยาการจัดการสวนสุนันทา

#SSRU

#FMSSSRU

#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา