หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะวิทยาการจัดการ คว้ารางวัล Good Practice Award การประกวด "SSRU KM SHARE AND LEARN 2022"
คณะวิทยาการจัดการ คว้ารางวัล Good Practice Award การประกวด "SSRU KM SHARE AND LEARN 2022"

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2022-09-21 12:59:03


         วันที่ 15 กันยายน 2565 บุคลากรคณะวิทยาการจัดการ  กลุ่ม Smart FMS เข้าร่วมการประกาศผลการสรรหาแนวปฏิบัติที่ดีของกลุ่มความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   SSRU KM SHARE & LEARN "ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มุ่งสู่การทำงานวิถีใหม่ สร้างแรงบันดาลใจ สู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล" ซึ่งกลุ่ม Smart FMS  ร่วมส่งผลงาน  เรื่อง “การให้ความรู้ขั้นตอนการให้บริการผ่าน YouTube Channel”โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย ธรรมเสน่ห์ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ  สามารถคว้ารางวัลแบบอย่างที่ดี Good Practice Award มาครอง  ในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานกล่าวเปิดงานและมอบรางวัล  จัดโดย ฝ่ายประกันคุณภาพและการจัดการความรู้ กองนโยบายและแผน ในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Google Meet  

 


ขอบคุณภาพถ่าย : สโรชา  บินอับดุลเลาะ

กันยากร สุจริตเนติการ : ภาพ/รายงาน

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru

Twitter : @pr_fms_ssru

Youtube : PR. FMS SSRU 

Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#fms2022

#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา