หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ การจัดการศึกษาภาคพิเศษ โครงการภาคสมทบ คณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2566
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ การจัดการศึกษาภาคพิเศษ โครงการภาคสมทบ คณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2566

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2022-10-20 13:59:51


    การจัดการศึกษาภาคพิเศษ โครงการภาคสมทบ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566  เรียนจันทร์-วันศุกร์ เวลา 16.00-20.00 น.

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ)

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

- แขนงวิชาการตลาด

- แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

สมัครด้วยตนเองได้ที่ ID Line @wmg5832e

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม  โทร. 0-2160-1495กันยากร สุจริตเนติการ : ออกแบบกราฟิก/รายงาน

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru

Twitter : @pr_fms_ssru

Youtube : PR. FMS SSRU

Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#คณะวิทยาการจัดการสวนสุนันทา

#FMSSSRU

#fms2022คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#Dek66#TCAS#TCAS2566#เรียนที่ไหนดี#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา#มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดีของสังคม#ภาคพิเศษ#การจัดการศึกษาภาคพิเศษโครงการภาคสมทบ