หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมคณะกรรมการกองทุน เพื่อพัฒนาหน่วยงาน คณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1/2566
ประชุมคณะกรรมการกองทุน เพื่อพัฒนาหน่วยงาน คณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1/2566

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2022-10-20 14:02:06


         วันที่ 20 กันยายน  2565 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดประชุมคณะกรรมการกองทุน เพื่อพัฒนาหน่วยงาน คณะวิทยาการจัดการ  ครั้งที่ 1/2566  โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุม   พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ คล้ายสังข์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ อาจารย์ ดร.อิทธิภูมิ พรหมมา  รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ และคณะกรรมการกองทุนฯ  เข้าร่วมประชุม  ในรูปแบบการประชุมออนไลน์ด้วยโปรแกรม Google Meet


ขอบคุณภาพ : สโรชา บินอับดุลเลาะ

กันยากร สุจริตเนติการ : ถ่ายภาพ/รายงาน

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru

Twitter : @pr_fms_ssru

Youtube : PR. FMS SSRU 

Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#fmsssru#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา