หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะวิทยาการจัดการ ประชุมเตรียมแผนการพลิกโฉม เพื่อตอบรับนโยบายมหาวิทยาลัย
คณะวิทยาการจัดการ ประชุมเตรียมแผนการพลิกโฉม เพื่อตอบรับนโยบายมหาวิทยาลัย

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2022-10-20 14:04:46


      วันที่ 20 กันยายน 2565  เวลา 13.30 น. คณะวิทยาการจัดการ ประชุมเตรียมแผนการพลิกโฉม เพื่อตอบรับนโยบายมหาวิทยาลัย  โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ คล้ายสังข์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานการประชุม  พร้อมด้วยรองคณบดี  และหัวหน้าสำนักงานคณบดี  เข้าร่วมประชุม  ณ ห้องประชุมรวมใจการจัดการ อาคาร 56 ชั้น 1


กันยากร สุจริตเนติการ : ถ่ายภาพ/รายงาน

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru

Twitter : @pr_fms_ssru

Youtube : PR. FMS SSRU 

Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#fmsssru#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา