หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ แสดงความยินดีกับ “รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา”
ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ แสดงความยินดีกับ “รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา”

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2022-10-20 14:15:12


          วันที่ 21 กันยายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ คล้ายสังข์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วยรองคณบดี อาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการประจำคณะ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี แด่รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์  ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2565  ให้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ณ  ห้องรับรองสำนักงานอธิการบดี อาคาร 31 ชั้น 1


กันยากร สุจริตเนติการ: ถ่ายภาพ/รายงาน

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru

Twitter : @pr_fms_ssru

YouTube : PR. FMS SSRU 

Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#fmsssru #คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา