หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะวิทยาการจัดการ ร่วมงานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ “60 ยังแจ๋ว”
คณะวิทยาการจัดการ ร่วมงานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ “60 ยังแจ๋ว”

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2022-10-20 17:11:24


           วันที่ 23 กันยายน 2565 เวลา 17.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดงาน คนดีศรีสุนันทา 2565 (60 ยังแจ๋ว)  เพื่อเป็นการแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565  โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  เป็นประธานกล่าวเปิดงานและสดุดีเกียรติประวัติของผู้เกษียณ  พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ให้เกียรติกล่าวแสดงความรู้สึกและมอบของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุราชการ พร้อมขับร้องบทเพลงพิเศษแด่ผู้เกษียณอายุราชการ   ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา ชั้น 4

   ในโอกาสนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ คล้ายสังข์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วยรองคณบดี  คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ  คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมงานพร้อมมอบของที่ระลึกและช่อดอกไม้แด่ผู้เกษียณอายุราชการ   ซึ่งในปีนี้คณะวิทยาการจัดการ มีอาจารย์เกษียณอายุราชการ จำนวน 3  ท่าน  ได้แก่ รองศาสตราจารย์  ร้อยตำรวจเอกหญิงอรุณรุ่ง วงศ์กังวาน อาจารย์ประจำแขนงวิชาการเงินการธนาคาร  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัมมามนตร์ คุณรัตนาภรณ์  และอาจารย์ปัณณิกา โพธิเวชเทวัญ  อาจารย์ประจำแขนงวิชาการตลาด  ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ อาทิ การแสดงจากคณะศิลปกรรมศาสตร์  การฉายวีดีทัศน์แนะนำผู้เกษียณอายุราชการและผู้แทนผู้เกษียณอายุราชการกล่าวแสดงความรู้สึก  การมอบของขวัญ ของที่ระลึกแด่ผู้เกษียณอายุราชการ การแสดงจากศิลปินรับเชิญ  คุณรัชนก  ศรีโลพันธุ์   ท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความรัก มิตรภาพ และความอบอุ่น


กันยากร สุจริตเนติการ: ถ่ายภาพ/รายงาน

งานประชาสัมพันธ์  คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru
Twitter : @pr_fms_ssru
Youtube : PR. FMS SSRU
Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา