หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สาขาวิชาการบัญชี วจก. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “ภาษีต๊าซ ออนไลน์ปัง”
สาขาวิชาการบัญชี วจก. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “ภาษีต๊าซ ออนไลน์ปัง”

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2022-10-20 14:36:02


          เมื่อเร็วๆนี้  สาขาวิชาการบัญชี  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  หัวข้อ “ภาษีต๊าช  ออนไลน์ปัง” จัดโดยนักศึกษาสาขาบัญชี  (ภาคพิเศษ เสาร์-อาทิตย์)   โดยมีอาจารย์ พันโท ดร.วีรยุทธ ศรีจันทา  อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการและอาจารย์ผู้สอนประจำรายวิชาสัมมนาบัญชีการเงิน เป็นประธานเปิดโครงการ  ซึ่งได้รับเกียรติจากอาจารย์สุรเดช เล็กแจ้ง กรรมการผู้จัดการบริษัทตรวจสอบและที่ปรึกษา เอส แอล เค จำกัด  วิทยากรอิสระ ที่ปรึกษาธุรกิจ ที่ปรึกษาด้านภาษีอากร ผู้สอบบัญชีภาษีอากร (TA) และเจ้าของเพจภาษีรู้ไว้ได้เปรียบ  เป็นวิทยากรให้ความรู้  หัวข้อ “นักศึกษารุ่นใหม่ ใส่ใจภาษีรู้เท่าทันการเสียภาษีธุรกิจออนไลน์’  ภาษีธุรกิจออนไลน์  กรณีศึกษาและแนวทางแก้ไข” โดยมีใจความสำคัญว่า  “นักศึกษารุ่นใหม่ใส่ใจ รู้เท่าทัน เกาะติดสถานการณ์ การเสียภาษี  การหาความรู้ ประสบการณ์ คือ ความพยายามที่ก่อให้เกิดผลลัพธ์ และการนำไปใช้ในชีวิตได้จริง” สำหรับการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้  มีนักศึกษาสาขาบัญชี (ภาคพิเศษ เสาร์-อาทิตย์) และบุคคลภายนอกเข้าร่วมอบรม ณ ห้อง Mini theater  อาคาร 57 ชั้น 6 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 


นุชรีย์ สุขศรี /อาภัสรา อินทร์โสม: ถ่ายภาพ/ข้อมูล

กันยากร  สุจริตเนติการ:รายงาน

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru

Twitter : @pr_fms_ssru

Youtube : PR. FMS SSRU

Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#ssru

#fmsssru

#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา