หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ #Dek66 ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 1 Portfolio)
ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ #Dek66 ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 1 Portfolio)

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2022-10-20 14:43:17


"ถ้าเราจะเริ่มพัฒนาตัวเอง  สิ่งแรกที่ต้องมีคือคำว่าบุคลิกภาพ

 เพื่อให้เป็นที่รักของทุกคน  สิ่งที่ต้องมี คือ 

Service mind Service business

ไม่ได้สร้างแค่การเรียนรู้

แต่สร้างการใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีคุณภาพ 

เปลี่ยนแปลงตัวเอง

เริ่มต้นที่องศาแรกเสมอ"

สิทธิ์ฐาพล ซ่อนกลิ่น (ฐา)

ตำแหน่ง: Franchise Expansion Executive 

บริษัท คอมเซเว่น มหาชน  

ที่ปรึกษาการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

ศิษย์เก่าแขนงวิชาการจัดการธุรกิจบริการ (รหัส 54)

คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

-------------------------------------------------------------------

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่  #Dek66 ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 1 Portfolio)

ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม - 30 กันยายน 2565

สมัครได้ที่ https://admission.ssru.ac.th

สาขาที่เปิดรับ

- สาขาวิชาการบัญชี

- สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

- กลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

**การตลาด

**ธุรกิจระหว่างประเทศ

**การบริหารทรัพยากรมนุษย์

**การเงินการธนาคาร

**การประกอบการธุรกิจ

**การจัดการธุรกิจบริการ

----------------------------------------------------------

กันยากร สุจริตเนติการ: กราฟิก/รายงาน

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

#คณะวิทยาการจัดการสวนสุนันทา

#SSRU

#FMSSSRU

#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#Dek66

#TCAS

#TCAS2566

#เรียนที่ไหนดี

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#รอบ1

#portfolio