หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ #Dek66 ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 1 Portfolio)
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ #Dek66 ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 1 Portfolio)

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2022-10-20 16:51:00

"เมื่อเข้ามาในรั้วมหาวิทยาลัย  ทุกคนคือลูกแม่สุนันทา มีความเป็นพี่น้อง ช่วยเหลือกัน   อาจารย์ทุกท่านเปรียบเสมือนพ่อกับแม่  ที่นี่เปรียบเหมือนบ้านหลังที่สอง มีความอบอุ่นแบบครอบครัว  ถึงวันนี้พลอยสำเร็จการศึกษาและได้ทำงานแล้ว พลอยยังคงคิดถึง นึกถึงรั้วแดงกำแพงวังอยู่เสมอ"

ธิดาพร พ่วงประเสริฐ (พลอย)

ตำแหน่ง: ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลและธุรการ

BMW (Thailand) Co.Ltd (บีเอ็มดับเบิลยู (ประเทศไทย) จำกัด) )

ศิษย์เก่าแขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

รหัส 56

คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

---------------------------------------------------------------

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่  #Dek66 ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 1 Portfolio)

ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม - 30 กันยายน 2565

สมัครได้ที่ https://admission.ssru.ac.th

สาขาที่เปิดรับ

- สาขาวิชาการบัญชี

- สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

- กลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

**การตลาด

**ธุรกิจระหว่างประเทศ

**การบริหารทรัพยากรมนุษย์

**การเงินการธนาคาร

**การประกอบการธุรกิจ

**การจัดการธุรกิจบริการ

----------------------------------------------------------

กันยากร สุจริตเนติการ: กราฟิก/รายงาน

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

#คณะวิทยาการจัดการสวนสุนันทา

#SSRU

#FMSSSRU

#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#Dek66

#TCAS

#TCAS2566

#เรียนที่ไหนดี

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#รอบ1

#portfolio