หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมประชุมระดมสรรพกำลังพลิกโฉม มรภ.สวนสุนันทาสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล
ผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมประชุมระดมสรรพกำลังพลิกโฉม มรภ.สวนสุนันทาสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2022-10-20 17:11:00


           วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ คล้ายสังข์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  พร้อมด้วยรองคณบดี อาจารย์ และหัวหน้าสำนักงานคณบดี ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล โดยมี รองศาตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมพร้อมบรรยายพิเศษ หัวข้อ "สวนสุนันทา ภายใต้นโยบายการพลิกโฉม" และได้รับเกียรติจาก รองศาตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา บรรยายพิเศษ หัวข้อ "สะท้อนภาพปัจจุบัน บนหลักการและปรัชญาสู่การพลิกโฉมมหาวิทยาลัย" และ Mr.Patrick Low Beng Chee บรรยายพิเศษ หัวข้อ "Hybrid Classroom" มีผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม โดยกำหนดการประชุมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-28 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมชฏาทอง โรงแรม ฏ ชฏา รีสอร์ท บาย เดอะซี พัทยา จังหวัดชลบุรี


ขอบคุณภาพ: สโรชา บินอับดุลเลาะ/สุรชาติ ตรีโอษฐ์/ณาฐวดี พุทธวงค์ : ถ่ายภาพ/ข้อมูล

กันยากร สุจริตเนติการ: รายงาน

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru

Twitter : @pr_fms_ssru

Youtube : PR. FMS SSRU 

Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#fmsssru 

#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา