หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้บริหาร วจก. ร่วมรับฟังการเสวนาแนวทางการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล (วันที่2)
ผู้บริหาร วจก. ร่วมรับฟังการเสวนาแนวทางการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล (วันที่2)

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2022-10-20 17:10:50

         วันที่  27 กันยายน 256 ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ คล้ายสังข์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วยรองคณบดี อาจารย์ และหัวหน้าสำนักงานคณบดี ร่วมรับฟังการเสวนาแนวทางการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล (วันที่2) โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมเสวนาแนวทางการพลิกโฉมสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล โดยแบ่งประเด็นการเสวนาออกเป็น 3 ประเด็น ได้แก่ โครงสร้างองค์กร การพัฒนาบุคลากร และงบประมาณ/การเงิน และพร้อมกันนี้ทีมผู้บริหารได้ร่วมประชุมหารือเพื่อแลกเปลี่ยนร่วมกัน   ณ ห้องประชุมชฏาทอง โรงแรม ฏ ชฏา รีสอร์ท บาย เดอะซี พัทยา จังหวัดชลบุรี


ขอบคุณข้อมูลจาก ว่าที่ร.ต.หญิงคณิศร บุญเรือง/สโรชา บินอับดุลเลาะ :ข้อมูล

ขอบคุณภาพจาก สโรชา บินอับดุลเลาะ /ณาฐวดี พุทธวงค์ /สุรชาติ ตรีโอษฐ์ : ถ่ายภาพ

กันยากร สุจริตเนติการ: รายงาน

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru

Twitter : @pr_fms_ssru

Youtube : PR. FMS SSRU

Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#fmsssru

#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา