หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้บริหาร วจก. เข้าร่วมประชุมพลิกโฉมการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย มรภ.สวนสุนันทาสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล (วันที่3)
ผู้บริหาร วจก. เข้าร่วมประชุมพลิกโฉมการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย มรภ.สวนสุนันทาสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล (วันที่3)

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2022-10-20 17:09:54

     

       วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ คล้ายสังข์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  พร้อมด้วยรองคณบดี อาจารย์ และหัวหน้าสำนักงานคณบดี ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล (วันที่3)  โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ฤาเดช เกิดวิชัย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และรองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำทีมผู้บริหารประชุมสรุปทิศทางและแนวทางในพลิกโฉมการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Hybrid Classroom เพื่อนำไปสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยเอตะทัคคะนานาชาติ  จัดขึ้น  ณ ห้องประชุมชฏาทอง โรงแรม ฏ ชฏา รีสอร์ท บาย เดอะซี พัทยา จังหวัดชลบุรี 


ขอบคุณภาพ: สโรชา บินอับดุลเลาะ/สุรชาติ ตรีโอษฐ์/ณาฐวดี พุทธวงค์/ธนัญพร คงขาว : ถ่ายภาพ/ข้อมูล

กันยากร สุจริตเนติการ: รายงาน

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru

Twitter : @pr_fms_ssru

Youtube : PR. FMS SSRU 

Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#fmsssru 

#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา