หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > แขนงวิชาการเงินการธนาคาร วจก. จัดเนื้อหาเครื่องมือทางการเงินเข้มข้น สอนการเทรดหุ้นใน Streaming
แขนงวิชาการเงินการธนาคาร วจก. จัดเนื้อหาเครื่องมือทางการเงินเข้มข้น สอนการเทรดหุ้นใน Streaming

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2022-10-20 17:19:42


                แขนงวิชาการเงินการธนาคาร  คณะวิทยาการจัดการ  จัดการเรียนการสอนรายวิชาเครื่องมือทางการเงิน  ได้ดำเนินการสอนเนื้อหาที่เข้มข้นเกี่ยวกับการเทรดหุ้นใน Streaming  แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3   โดยบรรยากาศในชั้นเรียน  นักศึกษานำเสนอการทดลองเทรดหุ้นใน Streaming  มีทั้งกำไร/ขาดทุน และเสนอแนะการป้องกันความเสี่ยงจากการลงทุน โดยนำแนวคิด ทฤษฎีจากการเรียนมาลงมือปฏิบัติจริง  ในรายวิชาดังกล่าวมีอาจารย์ ดร.ณัฐณิชา กลีบบัวบาน   หัวหน้าแขนงวิชาการเงินการธนาคาร เป็นอาจารย์ผู้สอนประจำรายวิชา

 สำหรับการลงทุนในหุ้นเป็นที่นิยมที่สุดของคนมีเงินเหลือ(นักลงทุน) เป็นช่องทางการลงทุนในระยะยาวที่ได้อรรถประโยชน์สูง อาทิ เป็นเจ้าของบริษัท ได้เงินปันผล เป็นการออมไว้ยามฉุกเฉิน และที่สำคัญได้กำไรจากส่วนเกินมูลค่าหุ้น ซึ่งทำผู้ถือหุ้นมีความมั่งคั่ง “แม้ขณะที่คุณหลับก็ยังมีผลตอบแทนเข้ามา” แต่ทุกการลงทุนมีผลตอบแทนย่อมมีความเสี่ยงเสมอ วิชานี้สอนแนวคิดเกี่ยวกับอัตราผลตอบแทนและการป้องกันความเสี่ยง ดังนั้น นักศึกษาได้ประสบการณ์ตรงประเด็น คิด วิเคราะห์ และตัดสินใจเป็นก่อนลงทุน 


อาจารย์ ดร.ณัฐณิชา กลีบบัวบาน : ภาพ/ข้อมูล

กันยากร สุจริตเนติการ: รายงาน

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru

Twitter : @pr_fms_ssru

Youtube : PR. FMS SSRU 

Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#fmsssru 

#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา