หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2022-10-21 09:20:48


      วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2565 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษ พนักงานมหาวิทยาลัย  ตำแหน่งวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ คล้ายสังข์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยรองคณบดี  หัวหน้ากลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ  หัวหน้าสาขาวิชา  หัวหน้าแขนงวิชา  และหัวหน้าสำนักงานคณบดี  เข้าร่วมประชุม  ณ ห้องประชุมรวมใจการจัดการ 1 คณะวิทยาการจัดการ 


กันยากร สุจริตเนติการ: ถ่ายภาพ/รายงาน

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru

Twitter : @pr_fms_ssru

Youtube : PR. FMS SSRU 

Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#fmsssru 

#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา