หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ วจก. จัดปัจฉิมนิเทศ และสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์สหกิจศึกษา
แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ วจก. จัดปัจฉิมนิเทศ และสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์สหกิจศึกษา

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2022-11-23 18:41:38


       วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2565  แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  จัดโครงการปัจฉิมนิเทศและสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์สหกิจศึกษา  ในรูปแบบออนไลน์  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างคณาจารย์ นักศึกษารุ่นพี่ที่จะสำเร็จการศึกษา และรุ่นน้อง   และนำประสบการณ์สหกิจศึกษามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ระหว่างเพื่อนสู่เพื่อน  รุ่นพี่สู่รุ่นน้อง   โดยกิจกรรมดังกล่าวคณาจารย์ประจำแขนงวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์  กล่าวให้โอวาทและอวยพรแก่นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ให้ประสบสำเร็จในทุกด้าน นำความรู้ไปประกอบอาชีพและพัฒนาตนเองและประเทศชาติต่อไป


อาจารย์เปรมใจ  เอื้อจิตร์:ภาพ/ข้อมูล

กันยากร สุจริตเนติการ : รายงาน

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru

Twitter : @pr_fms_ssru

Youtube : PR. FMS SSRU

Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#fmsssru

#ssru

#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา