หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นักศึกษา วจก.ประดิษฐ์กระทงเข้าร่วมแข่งขัน“สืบสานลอยกระทงไทย จุดเทียนเล่นไฟ ในวังสวนสุนันทา”
นักศึกษา วจก.ประดิษฐ์กระทงเข้าร่วมแข่งขัน“สืบสานลอยกระทงไทย จุดเทียนเล่นไฟ ในวังสวนสุนันทา”

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2022-11-23 18:49:26

       วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม คณะวิทยาการจัดการ  นำทีมนักศึกษาตัวแทนคณะวิทยาการจัดการ ประดิษฐ์กระทงเพื่อเข้าร่วมแข่งขันการประดิษฐ์กระทง ในโครงการ “สืบสานลอยกระทงไทย จุดเทียนเล่นไฟ ในวังสวนสุนันทา” โดยมีอาจารย์ ดร.พงศวีร์  สุภานนท์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  เยี่ยมชมพร้อมให้กำลังใจนักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันดังกล่าว  สำหรับการตัดสินที่มีกำหนดจัดขึ้น ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาพัชร กิ่งก้าน:ถ่ายภาพ/ข้อมูล

กันยากร สุจริตเนติการ : รายงาน

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru

Twitter : @pr_fms_ssru

Youtube : PR. FMS SSRU 

Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#fmsssru

#ssru

#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา