หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วจก. ประชุมการถ่ายทอดตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระดับมหาวิทยาลัยลงสู่ระดับหน่วยงาน
วจก. ประชุมการถ่ายทอดตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระดับมหาวิทยาลัยลงสู่ระดับหน่วยงาน

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2022-11-23 18:52:04


       วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดประชุมถ่ายทอดตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระดับมหาวิทยาลัยสู่ระดับหน่วยงาน  โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ คล้ายสังข์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  เป็นประธานการประชุม  มีรองคณบดี หัวหน้าสำนักงานคณบดี  เข้าร่วมประชุม  ณ ห้องประชุมรวมใจการจัดการ 1 คณะวิทยาการจัดการ

.

กันยากร สุจริตเนติการ : ถ่ายภาพ/รายงาน

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru

Twitter : @pr_fms_ssru

Youtube : PR. FMS SSRU 

Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#fmsssru

#ssru

#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา