หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > 3 อันดับสาขาวิชาสุดปัง!! คณะวิทยาการจัดการ
3 อันดับสาขาวิชาสุดปัง!! คณะวิทยาการจัดการ

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2022-11-23 19:00:06


3 อันดับสาขาวิชาสุดปัง!! คณะวิทยาการจัดการ  เรียนจบแล้ว โอกาสได้งานสูง ในบริษัทชั้นนำ 

 ข้อมูลอ้างอิงจาก - www.sookjaipost.com

อันดับ 1 การเงินการธนาคาร

อันดับ 2 การบัญชี

อันดับ 3 บริหารธุรกิจ

------------------------------------------------------

กันยากร สุจริตเนติการ: กราฟิก/รายงาน

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

#คณะวิทยาการจัดการสวนสุนันทา

#SSRU

#FMSSSRU

#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#Dek66

#TCAS

#TCAS2566

#เรียนที่ไหนดี

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#รอบ1

#portfolio