หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร คณะวิทยาการจัดการ ร่วมงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565
ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร คณะวิทยาการจัดการ ร่วมงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2022-11-24 08:41:34


      วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 20.00 น. ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ คล้ายสังข์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วยอาจารย์และบุคลากรประจำคณะ ร่วมงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 ภายใต้ชื่อ "สืบสานลอยกระทงไทย จุดเทียนเล่นไฟ ในวังสวนสุนันทา" โดยรองศาสตราจารย์ ดร. ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธาน พร้อมรับชมการแสดงดนตรีจากนักศึกษาสาขาวิชาดนตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้จัดโดยคณะศิลปกรรมศาสตร์ กองพัฒนานักศึกษา และสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา เข้าร่วมงาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


ผศ.ชุติมา คล้ายสังข์/ผศ.ดร.ณรงค์ อนุรักษ์/สโรชา บินอับดุลเลาะ/สิทธิศักดิ์ กิ่งจันมน:ภาพ

กันยากร สุจริตเนติการ:รายงาน

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru

Twitter : @pr_fms_ssru

Youtube : PR. FMS SSRU

Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#fmsssru

#ssru

#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา