หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขอเชิญผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมประชุมมอบนโยบายบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีงบประมาณ 2566 คร้งที่ 1
ขอเชิญผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมประชุมมอบนโยบายบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีงบประมาณ 2566 คร้งที่ 1

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2022-11-24 08:43:59


ขอเชิญผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ  คณะวิทยาการจัดการ  เข้าร่วมประชุมมอบนโยบายบุคลากร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีงบประมาณ 2566 คร้งที่ 1

ในวันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2565

เวลา 08.30 – 12.00 น. สายสนับสนุนวิชาการ

เวลา 12.30 – 16.00 น. สายวิชาการ

ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์ 

++++++++++++++++++++++++++++++++

กันยากร สุจริตเนติการ: กราฟิก/รายงาน

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

#คณะวิทยาการจัดการสวนสุนันทา

#SSRU

#FMSSSRU

#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา