หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรคณะวิทยาการจัดการ ถวายสักการะ สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี
ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรคณะวิทยาการจัดการ ถวายสักการะ สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2022-11-24 08:49:43


                วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมศักดิ์ คล้ายสังข์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วยรองคณบดี   หัวหน้าสำนักงานคณบดี อาจารย์  และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการประจำคณะฯ เข้าร่วมถวายสักการะ สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี เนื่องในวันคล้ายวันวันพระราชสมภพครบรอบ 162 ปี เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บุคลากรคณะวิทยาการจัดการ  ณ ศาลปราสาท สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี

 

กันยากร สุจริตเนติการ: ถ่ายภาพ/รายงาน

งานประชาสัมพันธ์  คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru
Twitter : @pr_fms_ssru
Youtube : PR. FMS SSRU
Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#fmsssru

 #คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา