หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมประชุมการจัดงานสังสรรค์ปีใหม่ สุนันทาร่วมใจ 2566
ผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมประชุมการจัดงานสังสรรค์ปีใหม่ สุนันทาร่วมใจ 2566

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2022-11-24 08:53:44


     วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมศักดิ์ คล้ายสังข์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วยอาจารย์ปิติมนัส  บรรลือ  รองคณบดีฝ่ายบริหาร  และนางสาวจิณห์จุฑา  ศรีเหรา   หัวหน้าสำนักงานคณบดี   เข้าร่วมการประชุมการจัดงานสังสรรค์ปีใหม่ สุนันทาร่วมใจ 2566 ครั้งที่ 1/2565    โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะกรรมการจัดงานปีใหม่ ประจำปี 2566 และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้  ณ ห้องประชุมพิสมัยพิมลสัตย์ ชั้น 5 อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

กันยากร สุจริตเนติการ: ถ่ายภาพ/รายงาน

งานประชาสัมพันธ์  คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

IG : fms_ssru
Twitter : @pr_fms_ssru
Youtube : PR. FMS SSRU
Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#fmsssru

 #คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา