หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร วจก. เข้าร่วมประชุมมอบนโยบายบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1
ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร วจก. เข้าร่วมประชุมมอบนโยบายบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2022-11-24 08:56:31

          วันที่ 11 พฤศจิกายน 2566   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดประชุมมอบนโยบายบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1  ในการนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ คล้ายสังข์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วยรองคณบดี อาจารย์ หัวหน้าสำนักงานคณบดี และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เข้าร่วมประชุมรับฟังนโยบาย   โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร. ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  เป็นประธานกล่าวเปิดพร้อมบรรยายพิเศษ หัวข้อ "มอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา บรรยายพิเศษ  หัวข้อ "เปลี่ยนแปลงอย่างไร... ให้อยู่รอด"  รวมทั้งคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  รองอธิการบดีแต่ละฝ่าย  มอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 1)  ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์


กันยากร สุจริตเนติการ: ถ่ายภาพ/รายงาน

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru

Twitter : @pr_fms_ssru

YouTube : PR. FMS SSRU

Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#fmsssru #คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา