หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะวิทยาการจัดการ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลศพ นางสาวณัฏฐิญา นุชนาง
คณะวิทยาการจัดการ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลศพ นางสาวณัฏฐิญา นุชนาง

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2022-11-24 08:59:39


       วานนี้ (11 พฤศจิกายน 2565) เวลา 19.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ คล้ายสังข์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วยรองคณบดี หัวหน้าสำนักงานคณบดี และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการประจำคณะ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมในงานบำเพ็ญกุศลศพ นางสาวณัฏฐิญา นุชนาง บุคลากรสังกัดสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธี ณ วัดเทพธงชัย ศาลา 3 ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร


กันยากร สุจริตเนติการ: ถ่ายภาพ/รายงาน

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru

Twitter : @pr_fms_ssru

YouTube : PR. FMS SSRU 

Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#fmsssru#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา