หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์การ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 1 Portfolio)
ประชาสัมพันธ์การ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 1 Portfolio)

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2022-11-24 10:21:25

เปิดวาร์ป

3 หลักสูตร 6 แขนงวิชาที่น่าเรียน

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

++++++++++++++++++++++++++++++++++

หลักสูตรบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการประกอบการธุรกิจ  Entrepreneurship  รหัสวิชา 7336

        กระแส  Startup  หรือธุรกิจเริ่มต้นใหม่ที่กำลังเติบโตในประเทศ   ทำให้เกิดธุรกิจแปลกใหม่ขึ้นอีกมากมาย   จึงต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ      สาขาที่สร้างให้ผู้เรียนมีความคิดและเข้าใจการเป็นเจ้าของธุรกิจอย่างแท้จริง      การเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการปฏิบัติจริง  การทดลองทำธุรกิจ   การวางแผนธุรกิจการมุ่งเน้นเกี่ยวกับ      Mindset     หรือกรอบความคิดที่เหมาะสมกับการเป็นผู้ประกอบการ  การแสวงหาโอกาสและการรับมือทางธุรกิจ      ในโลกยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

เพื่อการดำเนินธุรกิจให้อยู่รอด   ท่ามกลางตลาดที่มีการแข่งขันสูง

++++++++++++++++++++++++++++++

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่  #Dek66 ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 1 Portfolio)

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน  2565 - 5 มกราคม  2566

สมัครได้ที่ https://admission.ssru.ac.th

สาขาที่เปิดรับ

- สาขาวิชาการบัญชี

- สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

- กลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

**การตลาด

**ธุรกิจระหว่างประเทศ

**การบริหารทรัพยากรมนุษย์

**การเงินการธนาคาร

**การประกอบการธุรกิจ

**การจัดการธุรกิจบริการ

สอบถามเพิ่มเติม  ฝ่ายรับสมัคร โทร. 0-2160-1380  

----------------------------------------------------------

กันยากร สุจริตเนติการ: กราฟิก/รายงาน

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

#คณะวิทยาการจัดการสวนสุนันทา

#SSRU

#FMSSSRU

#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#Dek66

#TCAS

#TCAS2566

#เรียนที่ไหนดี

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#รอบ1

#portfolio