หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้บริหาร บุคลากร วจก. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการรับและบริหารข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นและคำชมเชยระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ผู้บริหาร บุคลากร วจก. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการรับและบริหารข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นและคำชมเชยระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2022-11-24 10:43:01


     วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 อาจารย์ปิติมนัส  บรรลือ  รองคณบดีฝ่ายบริหาร  คณะวิทยาการจัดการ  พร้อมด้วยนางสาวจิณห์จุฑา  ศรีเหรา หัวหน้าสำนักงานคณบดี  นางสาวภคพร เดชอนันต์  รักษาการหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป  และนางสาวกันยากร  สุจริตเนติการ  นักประชาสัมพันธ์  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการรับและบริหารข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นและคำชมเชยระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  โดยมีนายนฤพล  ศรีสว่าง ผู้อำนวยการกองกลาง    เป็นประธานการประชุม   ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5 และการปะชุมในรูปแบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม  Google Meet

 

กันยากร สุจริตเนติการ:รายงาน

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru

Twitter : @pr_fms_ssru

YouTube : PR. FMS SSRU 

Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#fmsssru #คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา