หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะวิทยาการจัดการเป็นเจ้าภาพร่วมจัดประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ The International Academic Multidisciplines Research Conference 2022 (ICBTS 2022)
คณะวิทยาการจัดการเป็นเจ้าภาพร่วมจัดประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ The International Academic Multidisciplines Research Conference 2022 (ICBTS 2022)

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2022-11-24 10:46:01


      วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  เป็นเจ้าภาพร่วมกับ ICBTS Conference Center & IJBTS International Journal of Business Tourism and Applied Sciences และวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จัดประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ The International Academic Multidisciplines Research Conference 2022 (ICBTS 2022) ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ระหว่างวันที่ 15 - 17 พฤศจิกายน 2565  นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต  ผังนิรันดร์  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา  พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมศักดิ์ คล้ายสังข์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐพงษ์ เตชะรัตนเสฏฐ์  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ  ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงานประชุมวิชาการดังกล่าว   ในรูปแบบการประชุมออนไลน์  ผ่านโปรแกรม Zoom meeting

กันยากร สุจริตเนติการ:ถ่ายภาพ/รายงาน

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru

Twitter : @pr_fms_ssru

YouTube : PR. FMS SSRU 

Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#fmsssru #คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา