หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์คณะวิทยาการจัดการ ขอแจ้งดำเนินการทำความสะอาด บริเวณพื้นที่อาคาร 56 และ อาคาร 57
ประชาสัมพันธ์คณะวิทยาการจัดการ ขอแจ้งดำเนินการทำความสะอาด บริเวณพื้นที่อาคาร 56 และ อาคาร 57

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2022-11-21 10:14:21


คณะวิทยาการจัดการ

ขอแจ้งดำเนินการทำความสะอาด

บริเวณพื้นที่อาคาร 56 และ อาคาร 57

ในวันที่ 21 - 22 พฤศจิกายน 2565

เวลา 09.00-12.00 น.

**ขออภัยในความไม่สะดวก**

-------------------------------------------

กันยากร สุจริตเนติการ: กราฟิก/รายงาน

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

#คณะวิทยาการจัดการสวนสุนันทา

#SSRU

#FMSSSRU

#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา