หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์การรับสมัครอาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สาขาวิชาการบัญชี
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครอาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สาขาวิชาการบัญชี

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2022-11-21 10:15:50


ประชาสัมพันธ์การรับสมัครอาจารย์  คณะวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 สาขาวิชาการบัญชี

วุฒิปริญญาเอก จำนวน 1 อัตรา

กำหนดรับสมัคร

22 พ.ย. -14 ธ.ค. 2565

รายละเอียดเพิ่มเติม https://personnel.ssru.ac.th/

หรือโทร. 2-160-1252-3

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

กันยากร สุจริตเนติการ: กราฟิก/รายงาน

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

#คณะวิทยาการจัดการสวนสุนันทา

#SSRU

#FMSSSRU

#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา