หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะวิทยาการจัดการ มอบปัจจัยสมทบทุนโครงการห่มน้องเหนือให้หายหนาว ครั้งที่ 21
คณะวิทยาการจัดการ มอบปัจจัยสมทบทุนโครงการห่มน้องเหนือให้หายหนาว ครั้งที่ 21

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2022-12-17 17:05:02


     วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ คล้ายสังข์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  มอบเงินสมทบทุนโครงการห่มน้องเหนือให้หายหนาว ครั้งที่ 21  แก่ชมรมสื่อสร้างสรรค์  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อนุรักษ์  ที่ปรึกษาและผู้ก่อตั้งชมรมสื่อสร้างสรรค์  เป็นผู้รับมอบ  ณ สำนักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ  อาคาร 56 ชั้น 1  ซึ่งชมรมสื่อสร้างสรรค์จะนำเงินจำนวนดังกล่าว เข้าสมทบทุนโครงการห่มน้องเหนือให้หายหนาว ครั้งที่ 21  ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 24-27 พฤศจิกายน 2565 ณ บ้านดอยคำ ตำบลทากาด อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อนุรักษ์: ภาพ

กันยากร  สุจริตเนติการ:ถ่ายภาพ/รายงาน

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru

Twitter : @pr_fms_ssru

YouTube : PR. FMS SSRU

Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#fmsssru#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา