หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > อาจารย์ วจก. ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อนำเสนอโครงการวิจัยฯ กับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
อาจารย์ วจก. ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อนำเสนอโครงการวิจัยฯ กับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2022-11-22 09:59:44

     เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2565  ที่ผ่านมา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชามณต์ ชาญสุไชย อาจารย์ประจำแขนงวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ  คณะวิทยาการจัดการ  ได้รับเชิญจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติเข้าร่วมประชุมเพื่อนำเสนอโครงการวิจัย ในแผนงานการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและแก้ไขปัญหาการคอร์รัปชัน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566  ผ่านระบบประชุมทางไกล Zoom Meeting  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชามณต์ ชาญสุไชย: ภาพ/ข้อมูล

กันยากร  สุจริตเนติการ:ถ่ายภาพ/รายงาน

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru

Twitter : @pr_fms_ssru

YouTube : PR. FMS SSRU 

Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#fmsssru #คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา