หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > แขนงวิชาการเงินการธนาคาร วจก. จัดประชุมพลิกโฉมการปรับปรุงหลักสูตรใหม่
แขนงวิชาการเงินการธนาคาร วจก. จัดประชุมพลิกโฉมการปรับปรุงหลักสูตรใหม่

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2022-11-22 14:39:18

       เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2565  ที่ผ่านมา  แขนงวิชาการเงินการธนาคาร  คณะวิทยาการจัดการ  จัดประชุมอาจารย์ประจำแขนงวิชา  โดยมีอาจารย์ ดร. ณัฐณิชา กลีบบัวบาน  เป็นประธานการประชุม      เพื่อพลิกโฉมใหม่ในการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยในยุค Digital และ Fintech เนื้อหาเข้มข้นมากขึ้นพร้อมกับการเงินการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล รวมถึงการลงทุนใน Cryptocurrency and Block chain  มีอาจารย์ประจำแขนงวิชาการเงินการธนาคาร  เข้าร่วมประชุม  ณ ห้องประชุมรวมใจการจัดการ 1 คณะวิทยาการจัดการ


อาจารย์ ดร. ณัฐณิชา กลีบบัวบาน  : ภาพ/ข้อมูล

กันยากร  สุจริตเนติการ:ถ่ายภาพ/รายงาน

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru

Twitter : @pr_fms_ssru

YouTube : PR. FMS SSRU

Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#fmsssru #คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา