หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์การ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 1 Portfolio)
ประชาสัมพันธ์การ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 1 Portfolio)

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2022-11-22 16:22:51เรียนเศรษฐศาสตร์ธุรกิจนำมาใช้ในการทำงานได้อย่างไร?

“ทักษะการวิเคราะห์จากการเรียนเศรษฐศาสตร์ธุรกิจที่คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำไปใช้ในด้านการวางแผนทั้งด้านการตลาดและต้นทุน เพื่อให้ได้มาซึ่งกำไรและการเติบโตของธุรกิจ”

พชร นวพาณิชย์เจริญ (พี่นุ๊ก)

ตำแหน่ง: ผู้จัดการ หน่วยธุรกิจการขนส่งสินค้า อุปโภคบริโภคภาคใต้ (ลูกค้าธุรกิจ)

บริษัท สมชัยปักษ์ใต้กรุงเทพขนส่ง จำกัด

ศิษย์เก่าสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ รุ่น 14 รหัส 56

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

"มาเป็นครอบครัวเดียวกัน"

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่  #Dek66 ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 1 Portfolio)

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน  2565 - 5 มกราคม  2566

สมัครได้ที่ https://admission.ssru.ac.th

สาขาที่เปิดรับ

- สาขาวิชาการบัญชี

- สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

- กลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

**การตลาด

**ธุรกิจระหว่างประเทศ

**การบริหารทรัพยากรมนุษย์

**การเงินการธนาคาร

**การประกอบการธุรกิจ

**การจัดการธุรกิจบริการ

สอบถามเพิ่มเติม  ฝ่ายรับสมัคร โทร. 0-2160-1380  

----------------------------------------------------------

กันยากร สุจริตเนติการ: กราฟิก/รายงาน

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

#คณะวิทยาการจัดการสวนสุนันทา

#SSRU

#FMSSSRU

#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#Dek66

#TCAS

#TCAS2566

#เรียนที่ไหนดี

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#รอบ1

#portfolio