หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การประชุมคณะกรรมการบริหาร คณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 11 / 2565
การประชุมคณะกรรมการบริหาร คณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 11 / 2565

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2022-12-17 17:20:13


        วันที่ 23 พฤศจิกายน  2565  เวลา 09.30 น. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 11 /2565 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ คล้ายสังข์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยรองคณบดี หัวหน้าสำนักงานคณบดี และหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมรวมใจการจัดการ  คณะวิทยาการจัดการ และการประชุมในรูปแบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Google Meet

 

กันยากร สุจริตเนติการ : ถ่ายภาพ/รายงาน

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru

Twitter : @pr_fms_ssru

Youtube : PR. FMS SSRU 

Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#fmsssru#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา