หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อฝ่ายบริการการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อฝ่ายบริการการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2022-11-23 12:39:57


ประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อฝ่ายบริการการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ

สำหรับน้องๆที่ต้องการติดต่อ

- ข้อมูลเกี่ยวกับงานหลักสูตรและการสอน

- งานทะเบียนและประมวลผลข้อมูล

- การรับสมัครนักศึกษา

- งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา

- การให้บริการนักศึกษา อาทิ การลงทะเบียนเรียน  การยื่นคำร้องเกี่ยวกับการเรียน ฯลฯ

สามารถติดต่อได้ที่  โทร. 0-2160-1495

ID Line: @wmg5832e

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

กันยากร สุจริตเนติการ: กราฟิก/รายงาน

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

#คณะวิทยาการจัดการสวนสุนันทา

#SSRU

#FMSSSRU

#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#Dek66

#TCAS

#TCAS2566

#เรียนที่ไหนดี

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#รอบ1

#portfolio