หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะวิทยาการจัดการทุกท่าน เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อม ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2565
ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะวิทยาการจัดการทุกท่าน เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อม ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2565

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2022-11-23 13:56:18


ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะวิทยาการจัดการทุกท่าน

เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อม  ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2565

วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2565

เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป

ณ ห้องประชุมสุวพักตร์นิเวศน์ (5724)

อาคาร 57 ชั้น 2 คณะวิทยาการจัดการ

++++++++++++++++++++++++++++++++++

กันยากร สุจริตเนติการ: กราฟิก/รายงาน

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

#คณะวิทยาการจัดการสวนสุนันทา

#SSRU

#FMSSSRU

#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา