หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปุณชญา หิรัญฤทธิกร อาจารย์ประจำแขนงวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ เนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปุณชญา หิรัญฤทธิกร อาจารย์ประจำแขนงวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ เนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2023-01-16 11:02:16


มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คณะวิทยาการจัดการ

ขอแสดงความยินดีกับ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปุณชญา หิรัญฤทธิกร 

อาจารย์ประจำแขนงวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ

เนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก  หลักสูตร  Doctor of Philosophy in international Business  จากมหาวิทยาลัยศิลปากร

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

กันยากร สุจริตเนติการ: กราฟิก/รายงาน

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

#คณะวิทยาการจัดการสวนสุนันทา

#SSRU

#FMSSSRU

#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา