หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 2 Quota) โครงการทุนเพชรสุนันทา
ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 2 Quota) โครงการทุนเพชรสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2023-01-16 11:41:06


นักบัญชีรุ่นใหม่  ต้องคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ #DEK66  

รอบ 2 QUOTA โครงการทุนเพชรสุนันทา 

"สาขาวิชาการบัญชี"

เปิดรับสมัคร

6 ม.ค. - 30 มี.ค. 66

สมัครเรียน: http://admission.ssru.ac.th

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-2160-1380

----------------------------------------------------------------

กันยากร สุจริตเนติการ: กราฟิก/รายงาน

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

#คณะวิทยาการจัดการสวนสุนันทา

#SSRU

#FMSSSRU

#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#Dek66

#TCAS

#TCAS2566

#เรียนที่ไหนดี

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#รอบ2

#quota