หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะวิทยาการจัดการ สวนสุนันทา จับมือ สิงห์ คอร์เปอเรชั่นและมิวซิกมูฟ จัดคอนเสิร์ต “Teenage Fun 2 มันส์…สุดทีน”
คณะวิทยาการจัดการ สวนสุนันทา จับมือ สิงห์ คอร์เปอเรชั่นและมิวซิกมูฟ จัดคอนเสิร์ต “Teenage Fun 2 มันส์…สุดทีน”

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2023-01-16 12:05:36


         คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  โดยฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม  ร่วมกับ บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด และ บริษัท มิวซิกมูฟ จำกัด จัดคอนเสิร์ต” Teenage Fun 2 มันส์ สุดทีน” โดยกิจกรรมครั้งนี้มุ่งเน้นการเปิดโอกาสเสริมประสบการณ์จริงให้กับนักศึกษาสู่การปฏิบัติจริงด้วยการทดลองจัดคอนเสิร์ต   การเรียนรู้การปฏิบัติงาน   การแลกเปลี่ยนไอเดียความคิดและได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันผ่านการทำงานร่วมกันกับทีมงานที่มีประสบการณ์และศิลปิน  นักศึกษาได้เข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานจริงทุกขั้นตอน กับทีมงาน MME - Production Team ตั้งแต่กระบวนการวางแผนงาน การคิดรูปแบบรายการคอนเสิร์ต On Ground พร้อม LIVE Online - Promoting Team  การวางแผนและการผลิตรายการ การตัดต่อ  การเป็นพิธีกรบนเวที การบริหารจัดการด้านต่างๆ  การวางแผนการผลิตสื่อ การโฆษณาประชาสัมพันธ์ การบันทึกภาพ  วิดีโอ  และการประเมินวัดผล  เพื่อเป็นการสร้างโอกาส สร้างประสบการณ์ และสร้างแรงบันดาลใจ ในรูปแบบที่จะได้ทั้งความสนุกและการเรียนรู้ในเวลาเดียวกัน 

       ในการจัดคอนเสิร์ต” Teenage Fun 2 มันส์ สุดทีน” ครั้งนี้ ประกอบด้วย  การแสดงโชว์จากวงดนตรีตัวแทนนักศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  การแสดงจากศิลปินค่าย  Muzik  Move  ได้แก่  เบล วริศรา  เจ้าของบทเพลงฮิต “เอาปากกามาวง”, เอิ๊ต ภัทรวี , ซินซิน  ไอรดา ธวัชผ่องศรี  และ เมฆแจ็ค  ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.พงศวีร์ สุภานนท์   รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  รับมอบของที่ระลึกจากผู้แทนบริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด และ บริษัท มิวซิกมูฟ จำกัด พร้อมให้กำลังใจแก่ทีมนักศึกษาและคณะผู้ดำเนินการจัดกิจกรรม  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

         สำหรับการจัดกิจกรรมดังกล่าว เป็นโครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือและความสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอก  โดยฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม  คณะวิทยาการจัดการ  ได้มุ่งเน้นการสนับสนุนด้านกิจกรรมให้มีทักษะชีวิต  เสริมสร้างทักษะและประสบการณ์จากการปฏิบัติจริง  นอกเหนือจากการเรียนรู้ในห้องเรียน  อันเป็นประโยชน์แก่นักศึกษา เพื่อการพัฒนานักศึกษาให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง


อาจารย์ ดร.พงศวีร์ สุภานนท์:ข้อมูล

กันยากร สุจริตเนติการ : ถ่ายภาพ/รายงาน

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru

Twitter : @pr_fms_ssru

Youtube : PR. FMS SSRU

Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#fmsssru

#ssru

#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา