หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์ เปิดรับบทความวิจัย บทความวิชาการ วารสารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปี 2566
ประชาสัมพันธ์ เปิดรับบทความวิจัย บทความวิชาการ วารสารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปี 2566

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2023-01-16 12:10:51


        วารสารคณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  เปิดรับบทความวิจัย  บทความวิชาการ ประจำปี 2566   สามารถส่งบทความได้ที่ www.journal.jms.ssru.ac.th

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่   ฝ่ายพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ

โทร. 0-2160-1497

+++++++++++++++++++++++++++++++++++

 ฝ่ายพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ: ภาพ

กันยากร สุจริตเนติการ :รายงาน

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru

Twitter : @pr_fms_ssru

Youtube : PR. FMS SSRU 

Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#fmsssru

#ssru

#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา