หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > กองบรรณาธิการวารสารวิทยาการจัดการ (JMS) ดำเนินการจัดประชุม ติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินงานวารสารฯ ครั้งที่ 1/2566
กองบรรณาธิการวารสารวิทยาการจัดการ (JMS) ดำเนินการจัดประชุม ติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินงานวารสารฯ ครั้งที่ 1/2566

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2023-01-16 09:44:10


       วันที่ 13 มกราคม 2566 กองบรรณาธิการวารสารวิทยาการจัดการ (JMS) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ดำเนินการจัดประชุม  ติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินงานวารสาร (JMS) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  โดยมุ่งเน้นการรักษาคุณภาพมาตรฐาน และการเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเข้าฐานที่สูงขึ้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ต่อไป  มีคณะกรรมการกองบรรณาธิการวารสารวิทยาการจัดการ เข้าร่วมประชุม  ในรูปแบบการประชุมออนไลน์ Google Meet


กาญจน์มนัส  หมื่นสังข์: ภาพ

กันยากร สุจริตเนติการ : รายงาน

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru

Twitter : @pr_fms_ssru

Youtube : PR. FMS SSRU

Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#fmsssru

#ssru

#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา