หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะวิทยาการจัดการ จัดประชุมการจัดการองค์ความรู้(KM) ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 2
คณะวิทยาการจัดการ จัดประชุมการจัดการองค์ความรู้(KM) ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 2

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2023-01-16 09:38:02


       วันที่ 13 มกราคม 2566 คณะวิทยาการจัดการ  โดยกลุ่มสมาชิกการจัดการองค์ความรู้ “Smart FMS”  จัดประชุมการจัดการองค์ความรู้ (KM) ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 2 เพื่อหารือความคืบหน้าการดำเนินกิจกรรม  การกำหนดรูปแบบในกิจกรรม  การแลกเปลี่ยนแนวคิดการดำเนินกิจกรรมการจัดการองค์ความรู้  และวาระอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ก่อนการนำเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิในครั้งต่อไป มีสมาชิกการจัดการองค์ความรู้ประจำคณะฯ เข้าร่วมประชุม   ในรูปแบบการประชุมออนไลน์ Google Meet

กันยากร สุจริตเนติการ : ภาพ/รายงาน

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru

Twitter : @pr_fms_ssru

Youtube : PR. FMS SSRU

Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#fmsssru

#ssru

#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา