หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 2 Quota)
ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 2 Quota)

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2023-01-16 16:27:52


สาขาวิชาการบัญชี

จบแล้วทำงานอะไร?

- เจ้าหน้าที่บัญชี

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

- ผู้สอบบัญชีภาษีอากร

- ผู้ตรวจสอบภายใน

- นักวางระบบบัญชี

- ที่ปรึกษาทางบัญชีและภาษีอากร

--------------------------

เปิดรับสมัคร  รอบ 2 QUOTA

6 ม.ค.-30 มี.ค. 66

สมัครเรียน: http://admission.ssru.ac.th

-------------------------------------------

สาขาวิชาการบัญชี เปิดรับสมัครโครงการทุนเพชรสุนันทา  จำนวน 1 ที่นั่ง

-----------------------------------------

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 2 Quota) 

ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม - 30 มีนาคม 2566

สามารถสมัครได้ที่ https://admission.ssru.ac.th/login

สาขาที่เปิดรับ

โครงการทุนเพชรสุนันทา

- สาขาวิชาการบัญชี

ประเภทความสามารถทางวิชาการ/ความสามารถพิเศษ

- สาขาวิชาการบัญชี

- สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

- กลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

**การตลาด

**ธุรกิจระหว่างประเทศ

**การบริหารทรัพยากรมนุษย์

**การเงินการธนาคาร

**การประกอบการธุรกิจ

**การจัดการธุรกิจบริการ

สอบถามเพิ่มเติม  ฝ่ายรับสมัคร โทร. 0-2160-1380

----------------------------------------------------------

กันยากร สุจริตเนติการ: กราฟิก/รายงาน

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

#คณะวิทยาการจัดการสวนสุนันทา

#SSRU#FMSSSRU

#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#Dek66#TCAS#TCAS2566

#เรียนที่ไหนดี#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา#รอบ2#quota