หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 2 Quota)
ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 2 Quota)

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2023-01-17 14:14:22


"เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ ทางเลือกของคนรุ่นใหม่

เรียนรู้รอบด้านทั้งธุรกิจ เศรษฐกิจ  เพื่อให้ก้าวทันโลกยุคเศรษฐกิจ

และสังคมแบบ Digital Economy"

อาชีพยอดฮิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

-พนักงานธนาคาร

-นักวิเคราะห์สินเชื่อ

-นักวิเคราะห์การลงทุน

-ที่ปรึกษาด้านการเงิน

-นักวิจัยเศรษฐกิจ

และอาชีพอื่นๆอีกมากมาย 

++++++++++++++++++++

เปิดรับสมัคร รอบ 2 QUOTA

6 ม.ค.-30 มี.ค. 66

สมัครเรียน: http://admission.ssru.ac.th

+++++++++++++++++++++++++

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 2 Quota)  

ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม - 30 มีนาคม 2566

 สามารถสมัครได้ที่ https://admission.ssru.ac.th/login

สาขาที่เปิดรับ

โครงการทุนเพชรสุนันทา

- สาขาวิชาการบัญชี

ประเภทความสามารถทางวิชาการ/ความสามารถพิเศษ

- สาขาวิชาการบัญชี

- สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

- กลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

**การตลาด

**ธุรกิจระหว่างประเทศ

**การบริหารทรัพยากรมนุษย์

**การเงินการธนาคาร

**การประกอบการธุรกิจ

**การจัดการธุรกิจบริการ

สอบถามเพิ่มเติม  ฝ่ายรับสมัคร โทร. 0-2160-1380  

----------------------------------------------------------

กันยากร สุจริตเนติการ: กราฟิก/รายงาน

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

#คณะวิทยาการจัดการสวนสุนันทา

#SSRU

#FMSSSRU

#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#Dek66

#TCAS

#TCAS2566

#เรียนที่ไหนดี

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#รอบ2

#quota